Název: Školní jídelna,
Ulice: Ulice
Město: Město, 100 00
Číslo jídelny: 001
Základní škola DEMO
objednávání jídel on-line
              prostřednictvím této internetové aplikace mužete provést tyto operace:
                             - objednat oběd,
                             - změnit výběr menu využitím burzy,
                             - zobrazit přehled odebraných jídel,
                             - zobrazit vyúčtování (platby, odběry),
                             - zobrazit chronologický přehled finančních operací,
                             - zjistit výši zůstatku na Vašem účtu.
Objednávky na příští pracovní den je možné provést do 14 hodin předchozího pracovního dne.
.
Pro vyzkoušení, co vidí strávník použijte prihlašovací údaje
Prihlašovací údaje rodiče: radam
PIN: 1111
Prihlašovací údaje dítěte : adam
PIN: 1111
Jméno:
Heslo: